wupožčowanje stanow


Za kóždu předstajomnu składnosć skićimy Wam so hodźace wulkosće stanow a formy.

catering


Posłužujemy a Wy so derje čujeće!

swjedźenska bróžnja


Naša krasna rustikalnje zarjadowana eventowa hala za swjatočnosće wot 50 do 200 wosobow.

Image

Stanowa wupožčowarnja

Wot 1997 přenajamy stany we wšelakich wulkosćach, kotrež su w bjezporočnym stawje a maja předpisane pruwowanske knihi TÜVa. Za kóždu składnosć skićimy Wam so hodźace wulkosće stanow a formy.

Pohladajće na naš wuběrk w grafikach. Partyjowe a swjedźenske stany móžemy Wašim lokalnym móžnosćam dokładnje přiměrić. Wot małych swjedźenjow hač k wulkim hosćinam, skićamy Wam perfektne rozrisanje.

Narěčće nas prosće wosobinsce. Poradźujemy Was rady.

Catering

My Was posłužujemy a Wy so derje čujeće! Naša kuchnja skića za kóždy słód něšto. Wšojedne hač regionalnu, dobro-byrgarsku, łužisku a kreatiwnu kuchnju abo tež raz grilowanje na Wašim swjedźenišću.

Wosebje woblubowany je na přikład naš tradicionalny „Serbski kwasny meni“. Naše produkty su wšitke čerstwe a naše jědźe runje tak čerstwje přihotujemy. Warimy sami, bjez přidatnych srědkow w našej domjacej kuchni.

Wot dekoracije, chłóšćenja, wupožčowanja blidowych přikrywow, sudobja, kofejoweho sudobja, grata, škleńcy, kaž tež stajenje bifeja ze zymnymi a ćopłymi jědźemi – hač do 250 wosobow mamy wšitko, štož za swjećenje we wosebitym stilu trjebaće.

Image
Image

Swjedźenska bróžnja

Hdyž jenož za perfektnym serwisom při cateringu njepytaće, ale tež za hodźacej so městnosću za Waš swjedźeń, potom mamy runje to prawe za Was. Naša z lubosću, skerje rustikalnje wuhotowana swjedźenska bróžnja skića Wam móžnosć hosćiny za 40 do 200 wosobow přewjesć. Tak wuhotujemy Wam blida wariabelnje, nadobnje z běłymi husami abo ze swjedźenskimi stanowymi garniturami. Cyle po Wašim słodźe. Naša swjedźenska bróžeń ma jara dobre wuhotowanje: emporu z baru, perfektny soundowy system z mikrofonom a profesionalne wobswětlenje. Naša swjedźenska bróžnja hodźi so wosebje za kwasy, narodniny, jubileje, firmowe swjedźenje abo hodownički.